Witamy

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SOSNOWCU

41-200 Sosnowiec, ul. Mościckiego 14

 nr tel. 32 296 06 84

adres poczty elektronicznej : sekretariat@pinb.sosnowiec.pl

Uwaga ważne komunikaty PINB