BiP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.