Godziny pracy

Godziny pracy Inspektoratu

Poniedziałek7.30 – 18.00
Wtorek7.30 – 15.30
Środa7.30 – 15.30
Czwartek7.30 – 15.30
Piątek7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania korespondencji

Składanie pism i wniosków w sekretariacie PINB pokój nr 122 w godzinach pracy Inspektoratu

Przyjmowanie stron i interesantów

Inspektorzy : codziennie od 8:00 do 10:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 8:00 – 10:00 (po uzgodnieniu terminu)

Termin udostępniania akt stronie w celu ich przeglądania należy uprzednio uzgodnić telefonicznie , mailowo , pisemnie zgodnie z zarządzeniem PINB

  1. Zarządzanie w sprawie przyjęć stron postępowania i interesantów.
  2. Zarządzenie w sprawie sposobu udostępniania stron akt postępowania.
  3.  Zarządzenie w sprawie sporządzenia kserokopii akt.