Zakres działalności

Obszar (terytorialny zakres) działania Inspektoratu obejmuje Sosnowiec – miasto na prawach powiatu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Sosnowca, jako organ administracji publicznej pierwszej instancji, wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej.
Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego, dokonuje ponadto czynności inspekcyjno-kontrolnych przypisanych organom nadzoru budowlanego stopnia powiatowego.